Samfunns- og myndighet­sdialog

Vi hjelper deg med systematisk arbeid så du blir hørt og får gjennomslag.

Vi bistår med

  • Politisk analyse
  • Strategier og handlingsplaner
  • Interessentanalyser
  • Endring av rammebetingelser
  • Budskapsutvikling
  • Debattrening
  • Kronikker og debattinnlegg
  • Ambassadørprogram
  • Rådgivning om internasjonale rammebetingelser

Kontakt

Guri Størvold

Daglig leder og Partner

Politiske beslutninger tas ikke i et vakuum, men via relasjoner mellom en lang rekke aktører som påvirker hverandre. For å påvirke må man forstå hvordan meninger dannes og beslutninger tas når beslutningstakere, premissgivere, eksperter, påvirkere og opinionsledere samhandler. Derfor jobber Zynk analyse- og innsiktsbasert. 

Våre rådgivere har dyp erfaring fra norsk politikk. Vi kjenner beslutningsprosessene, og vi forstår hvordan man kan få en strategisk posisjon med innflytelse og gjennomslag for egne synspunkter.

Vi utvikler de grepene og budskapene som må til for å få de rammebetingelsene og beslutningene du ønsker, og vi har velutprøvd metodikk for hvordan virksomheter sikrer seg gjennomslag.