Guri Størvold

Daglig leder og Partner
Last ned V-Card

Spisskompetanse

Samfunns- og myndighetskontakt, posisjonering, leder- og endringskommunikasjon

Faglig profil

  • Jobber tett med virksomheter for å få gjennomslag for rammebetingelser, rolle eller «lisence to operate»
  • Rådgir ledere og selskaper i kriser som krever strategisk overblikk og interessenthåndtering internt og eksternt
  • Bruker erfaring fra politikk, organisasjon og næringsliv til kommunikasjonsfaglig rådgivning for å oppnå virksomhetens mål

Fagområde

No items found.

Som rådgiver

Erfaring

  • 15 års erfaring fra Storting og regjering, bl.a. statssekretær  i Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet for Senterpartiet (Sp)
  • Hatt en rekke styreverv i organisasjoner og kommunestyre, og i start-up bedrifter og NorgesGruppen
  • Jobbet i nyhetsavdelingen i NRK og vært medierådgiver for politiske ledere og offentlige og private virksomheter

Utdanning

  • Statsvitenskap (NTNU, Trondheim og UIO, Oslo)
  • Ledelsesfag (BI, Oslo)