Dette er Zynk

Vi er strategiske rådgivere. Vi bruker kommunikasjon som verktøy for å nå forretningsmessige mål.

Hva gjør vi? Store utfordringer og raske endringer gjør det mer krevende å lede. Zynk bistår virksomheter og ledere med å få det handlingsrommet de trenger. Vi hjelper virksomheter med å tydeliggjøre retning og utløse engasjement internt, og med å bygge tillit og støtte eksternt.

Hvordan gjør vi det? Vi er en konstruktiv sparringspartner som gir råd basert på innsikt og erfaring. Vi utfordrer kundene våre til å strekke seg lengre.

Hvorfor gjør vi det? Vi står overfor omstilling og store utfordringer i årene som kommer. Vi jobber sammen med kundene våre for å finne gode svar på de viktige og vanskelige spørsmålene, slik at de kan realisere sine ambisjoner.

Hvem er vi? Hos oss møter du engasjerte, dedikerte og erfarne rådgivere med bakgrunn fra politikk, næringsliv, organisasjoner og media. Vi trives best når vi får være langsiktige partnere for våre kunder, og jobber tett med mange av landets største private og offentlige virksomheter - innenfor blant annet energi og grønn industri, samferdsel, helse, teknologi, bank og finans og detaljhandel.

Våre etiske retningslinjer

  1. Vi er diskret og beskytter konfidensiell informasjon. 
  2. Vi handler i våre kunders og Zynks beste interesse. 
  3. Vi opptrer med integritet og habilitet. 
  4. Vi følger norsk lov og normene for god atferd i norsk samfunns- og næringsliv. 
  5. Vi er åpne om hvilke interesser vi representerer når vi kontakter medier og myndigheter. 
  6. Vi avklarer mulige konflikter med både eksisterende og nye kunder.

Våre løfter og verdier

Vi skal:

  • Skape verdier for kunden og samfunnet, samtidig som vi skaper et godt arbeidsmiljø for alle ansatte i Zynk.  
  • Etterleve verdiene dedikert og mulighetsorientert - både overfor kunder og kolleger.  
  • Opprettholde høy etisk og faglig integritet, og alltid etterstrebe faglig utvikling.  
  • Levere høy kvalitet til rett tid.  

Kontakt

Guri Størvold

Daglig leder og Partner