Selskaps­kommunikasjon

Vi hjelper ledere, selskaper og organisasjoner med å bli sett, hørt og forstått internt og eksternt.

Vi bistår med

 • Kommunikasjonsstrategi og -plan 
 • Presentasjonsteknikk 
 • Intern- og eksternkommunikasjon  
 • Kurs, foredrag og workshops
 • Redefinere, fornye eller forsterke employer branding  
 • Løpende operativ bistand til implementering 
 • Finansiell kommunikasjon (IPO, M&A) 
 • Idéutvikling og innholdsproduksjon 

Kontakt

Marte Ramuz Eriksen

Partner

Kommunikasjon er avgjørende for alle aspekter av en virksomhet: i alt fra store endringer til den daglige driften. Vi er med deg hele veien, uansett. Om det er en strategi som skal implementeres, et oppkjøp som må lykkes, et marked som må erobres, en kultur som skal endres – og når du er helt avhengig av å beholde og rekruttere de rette medarbeiderne.  

Zynks faglige tilnærming er basert på fire fundamenter:

 1. Faglighet: vi går inn i prosjekter med en forståelse for kundens virksomhet, bransje og marked. Rådene vi gir er faglig dokumenterte og vår bistand er målbar.
 2. Målstyring: vi bidrar til realisering av forretningsmessige mål, og bistår med konkretisering og tydeliggjøring av mål når dette ikke er klart. Klare mål ligger til grunn for vårt arbeid. 
 3. Integritet: vi vil være en krevende partner. Vi stiller kritiske spørsmål til hva forretningsmålet for kommunikasjonsprosjektene er. Vi gir ikke råd basert på hva vi tror, men hva vi vet, noe som krever grundige analyser. Våre råd er basert på hva vi mener kunden trenger, ikke hva kunden ønsker å høre. 
 4. Gjennomføringskraft: vi vil ikke gi oss før strategien kunden velger, faktisk blir gjennomført. Selv den beste strategien duger ikke i skuffen.