Posisjonering

Det er forretningskritisk å ha et bevisst forhold til hvordan du skal posisjonere din virksomhet i samfunnet.  

Vi bistår med

  • Analyser av nåværende og ønsket posisjon
  • Posisjoneringsstrategier
  • Implementeringsplaner og –støtte
  • Lederposisjonering

Kontakt

Jan Glendrange

Partner

Ingen virksomheter lever i et vakuum og alt det din virksomhet gjør skaper en oppfatning av deg i dine oppgivelser – enten det er hos kunder, samarbeidspartnere, arbeidstakere, politikere, media eller opinionen.

Zynk bistår kunder, i privat og offentlig virksomhet, med å utvikle og befeste sterke posisjoner i samfunnet, slik at du får omverdenens «licence to operate». Vi leverer bl.a. følgende tjenester:

  • Omverdensanalyser. Hvordan blir du oppfattet i dag, hvorfor har omgivelsene dette inntrykket og hva kan du gjøre for å bli bedre?
  • Posisjonering. Hvilken posisjon er du tjent med å ta og hvordan skal denne posisjonen operasjonaliseres og kommuniseres? 
  • Strategi. Hvordan kan du jobbe målrettet og systematisk med dine omgivelser for å ta og befeste ønsket posisjon? Hva må du gjøre og hvordan skal du kommunisere?
  • Implementering. Posisjonering krever langsiktig arbeid over tid. Vi hjelper deg med planlegging og gjennomføring av tiltak.