Krise og beredskap

Hva gjør du når krisen inntreffer? Med riktige planer, verktøy og god trening kan du redusere omfanget.

Vi bistår med

  • Risikoanalyse
  • Beredskapsplaner
  • Kurs, foredrag og coaching av kriseleder og beredskapsgrupper
  • Beredskapsøvelser – dilemmatrening, skrivebordsøvelse eller fullskala spilløvelse
  • Strategisk rådgiver eller beredskapsleder «for hire»
  • Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon 24/7
  • Medietrening
  • Medieovervåking og rapportering
  • Evaluering av krisehåndtering
  • Strukturert gjenvinning av tillit og omdømme

Kontakt

Johan Wilskow

Partner

Store ulykker, komplekse korrupsjonssaker, dataangrep og omdømmekriser. Zynks rådgivere har bistått i noen av de største og mest komplekse krisene de siste tiårene. I tillegg gjennomfører vi årlig et 20-talls kriseøvelser for våre kunder.

Vi har en helhetlig tilnærming til arbeidet med kriseledelse- og kommunikasjon, med tiltak og tjenester som hjelper deg både før, under og etter en eventuell krise.

Vi hjelper virksomheter med å være forberedt på og rustet for en eventuell krise gjennom utarbeidelse og kvalitetssikring av beredskapsplaner. Vi forbereder, fasiliterer og evaluerer ulike type øvelser, fra enklere dilemma- og skrivebordsøvelser til fullskala spilløvelser.

Hvis krisen inntreffer, bistår vi både med råd, kapasitet og kompetanse 24/7. Vi kan tilby våre rådgivere og beredskapsleder “for hire” og bistå med mediehåndtering og interessentdialog. Zynk har i tillegg en strukturert metodikk for gjenvinning av tillit og omdømme etter en krise.