Leder- og endrings­kommunikasjon

Du kommer raskere til mål når medarbeiderne forstår strategien og sin egen rolle i den.

Vi bistår med

  • Kommunikasjonsbistand til strategiimplementering og endringsprosesser, inkludert utvikling av planer og gjennomføringsstøtte (programkontor)
  • Endringsbudskap og –historier
  • Lederposisjonering 
  • Kommunikasjonstrening av ledere
  • Analyse: Kartlegging av interne drivere og barrierer i relasjon til endring, måling av lederkommunikasjon
  • Visjons- og verdiprosesser
  • Planer og strategier for internkommunikasjon

Kontakt

Hans Olav Otterlei

Partner

Å lykkes med omstilling krever at ledelsen får medarbeiderne med seg på endringene. Kommunikasjon er det viktigste redskapet ledelsen har for å klare dette, og derfor også en stadig mer kritisk kompetanse for alle ledere.

Effektiv kommunikasjon krever at alle kanaler brukes. Det aller viktigste er dog at lederne på alle nivåer er om bord, og at de tar sitt kommunikasjonsansvar på alvor. Erfaringen er at det først og fremst er ledernes evne til å skape forståelse, forankring og involvering som avgjør hvor raskt det er mulig å oppnå ønsket endring eller forbedring.

Zynks bidrag er å gjøre komplekse planer og strategier kommuniserbare. Vi identifiserer emosjonelle og organisasjonsmessige drivere og barrierer slik at disse kan adresseres. Vi utvikler planer, systemer og prosesser for effektiv kommunikasjon og – ikke minst – vi setter ledere på alle nivåer i stand til å kommunisere på en effektiv og tillitsvekkende måte.

Våre rådgivere bistår ledere med å kommunisere retning og skape engasjement internt og tillit eksternt, med en egenutviklet metodikk. Mange av våre rådgivere har ledererfaring selv, men også erfaring som rådgivere for toppledere, styreledere og ledergrupper.

Til sammen har vi trent tusenvis av ledere på ulike områder innen leder- og endringskommunikasjon.