Analyse og innsikt

Fra data til diagnose. Strategi og beslutninger må baseres på fakta, analyse og innsikt.

Vi bistår med

 • Analyse og innsikt
 • Trend- og driveranalyse
 • Strategi og posisjonering
 • Interessentundersøkelse
 • Scenarioer og fremtidsanalyse
 • Workshops

Kontakt

Jan Glendrange

Partner

I Zynk er vi opptatt av å forstå hva som er det egentlige spørsmålet våre kunder står overfor. Det krever at vi forstår både selskapet og omgivelsene de opererer i. Ikke minst må vi forstå hvilke trender som driver samfunnet fremover, da dette påvirker markedet og mulighetene for virksomheten.   

For å gjøre dette bruker vi innsikt og analyse til å sette presise diagnoser på hva det egentlige problemet er i dag, samt utvikle en prognose for mulige scenarier virksomheten står overfor i fremtiden. Vi baserer vårt strategi- og posisjoneringsarbeid på en grundig gjennomført innsikt- og analysefase. Zynk utarbeider også enkeltstående analyser og scenariorapporter, som gir nyttig innsikt og et godt beslutningsgrunnlag.

Zynks metodikk for analyse og innsikt

 1. Definere problemstilling: Identifiserer spørsmål som må besvares. 
 2. Datainnsamling: Analyse av eksisterende data som undersøkelser, utredninger, rapporter og forskningsresultater. Videre kan vi samle inn kvalitative og kvantitative data fra ulike kilder og metoder, inkludert stordata-analyser.
 3. Analyse: Avdekke relevante funn for problemstillingen og skille signal fra støy.  
 4. Diagnose: Identifisere det egentlige problemet som våre kunder må ta stilling til – enten det dreier seg om en utfordring eller en mulighet. 
 5. Prognose: Predikere mulige scenarioer virksomheten står overfor i fremtiden. Dette skal bidra til å gjøre det enklere å velge fremtidig retning, strategi og prioriteringer.