NYHET
Event

Topplederundersøkelsen 2018 - "Endring"

Zynk har i løpet av våren og tidlig høst intervjuet 30 toppledere i noen av landets største og viktigste offentlige og private virksomheter om deres erfaringer med og tanker om endring.

Hans Olav Otterlei

Partner

Arrangement

Når man får muligheten til å gjennomføre gode dybdesamtaler med 30 ledere for 30 ulike virksomheter, blir man utvilsomt sittende igjen med 30 gode og svært interessante historier. Hver leder og hver virksomhet har sine særlige utfordringer som krever en spesiell og skreddersydd tilnærming. Samtidig er det mange fellestrekk, og de som kjenner prinsippene bak endringsledelse og endringskommunikasjon, vil utvilsomt kjenne igjen en del mønstre i denne rapporten. Ikke minst fremkommer det interessante perspektiver på hvordan organisasjoner i dag fungerer, og hvilke trender som er i ferd med å befeste seg. Dette med hensyn til nye arbeidsmåter, nye organisasjonsformer og de lederutfordringer som følger av det.

Denne rapporten handler imidlertid ikke om alt som ble sagt, men konsentrerer seg om de punktene som skiller seg ut. Det betyr at rapporten kanskje ikke alltid reflekterer gjennomsnittet av det som ble sagt, men det vi ut i fra et endringsperspektiv mener er det mest interessante.

Når det er sagt, er det ingen tvil om at samtlige ledere vektlegger viktigheten av kommunikasjon, og at de selv investerer langt mer tid til dette enn tidligere.

Rapporten kan lastes ned i feltet under.